fbpx

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Khiếu nại

Thủ tục Khiếu nại của Khách hàng

Chúng tôi, Phoenix Limited, đã áp dụng thủ tục khiếu nại này để đảm bảo rằng các khiếu nại có thể phát sinh từ mối quan hệ của chúng tôi được đối xử công bằng và kịp thời. Công ty được ủy quyền và quản lý bởi Cơ Quan dịch Vụ Tài Chính (FSA) tại Seychelles số giấy phép là SD113. Số đăng ký của Phoenix LTD là 8430083-1.

1. Gửi khiếu nại của bạn

Nếu bạn muốn gửi khiếu nại đến công ty, vui lòng điền và gửi đơn khiếu nại (nhấp vào liên kết bên dưới). Xin lưu ý rằng Công ty có quyền không chấp nhận các khiếu nại được gửi bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương thức nào khác (ví dụ: điện thoại, v.v.). Sử dụng liên kết sau để truy cập biểu mẫu khiếu nại.

Hoặc Liên hệ: [email protected]

Khi đơn khiếu nại của bạn đã được hoàn tất và gửi đúng cách, Bộ phận Tuân thủ của Công ty sẽ xử lý và xem xét đơn khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn.

2. Xác nhận Khiếu nại của bạn

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn và cung cấp cho bạn số tham chiếu duy nhất cho khiếu nại của bạn. Số tham chiếu này nên được sử dụng trong tất cả các liên hệ trong tương lai của bạn với Công ty và Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính ( FSA ) liên quan đến khiếu nại cụ thể.

3. Xử lý khiếu nại của bạn

Khi chúng tôi xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận, điều tra các trường hợp xung quanh khiếu nại của bạn và sẽ cố gắng giải quyết mà không có sự chậm trễ quá mức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra khiếu nại của bạn và cung cấp cho bạn kết quả điều tra của chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi. Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về quy trình xử lý đơn khiếu nại của bạn. Một trong những nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn (bao gồm cả liên lạc qua email hoặc điện thoại) để, nếu cần, làm rõ thêm và thông tin liên quan đến khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của bạn để xúc tiến cuộc điều tra và khả năng giải quyết khiếu nại của bạn. Trong trường hợp khiếu nại của bạn yêu cầu điều tra thêm và chúng tôi không thể giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày, chúng tôi sẽ đưa ra lý do chậm trễ. Vui lòng lưu ý rằng, để thực hiện điều tra, chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác đầy đủ của bạn.

Xin lưu ý rằng Công ty sẽ coi đơn khiếu nại của bạn là đã kết thúc và ngừng điều tra liên quan trong trường hợp bạn không trả lời các nhân viên của chúng tôi trong khoảng thời gian ba (3) tháng kể từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại. Khi chúng tôi đạt được kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả đó cùng với lời giải thích về lập trường của chúng tôi và bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi dự định thực hiện (nếu có).

phoenix logo
phoenix logo

A. Chi tiết Liên hệ Khiếu nại:

Khi những tranh chấp giữa Công ty và Người khiếu nại không thể được giải quyết bằng thủ tục hành chính của Công ty, Khách hàng có thể tìm các phương thức khác để gửi yêu cầu khiếu nại của mình. Nếu trong quá trình điều tra do Công ty tiến hành, Khiếu nại của Khách hàng bị Công ty từ chối và / hoặc không được giải quyết, Người khiếu nại có thể nộp đơn lên FSA để thực hiện các hình thức cưỡng chế bắt buộc. Có thể cập nhật thêm thông tin của Khách hàng qua trang web của FSA https://fsaseychelles.sc/complaint-handling và cả bên dưới:

Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính ( FSA)

Người khiếu nại bắt buộc phải điền vào Biểu mẫu Xử lý Khiếu nại và nộp nó trước khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính điều tra bất kỳ khiếu nại nào.

Việc cung cấp các thông tin có trong biểu mẫu là bắt buộc. Mẫu đơn xử lý khiếu nại có sẵn ở website của FSA có thể gửi đi bằng những phương thức sau:

1. Địa chỉ email: [email protected]
2. Thư được gửi tới: Giám Đốc Điều Hành
Chính sách (Đơn vị Thông tin & Truyền thông)
Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính
Đại lộ Bois De Rose
P.O Box 991, Victoria
Mahé, Seychelles
3. Gửi trực tiếp cho Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Đại lộ Bois De Rose, P.O. Box 991, Victoria, Mahé, Seychelles
Đường link xử lý đơn khiếu nại https://fsaseychelles.sc/other-fsa-documents/complaint-form/download

Bạn có thể duy trì khiếu nại của mình với Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính, tuy nhiên, xin lưu ý rằng Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính không có quyền thay thế và do đó không điều tra các khiếu nại cá nhân. Điều này được hiểu rằng quyền thực hiện hành động pháp lý của bạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại hoặc sử dụng bất kỳ thủ tục khiếu nại nào được đề cập ở trên.