fbpx

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda mampu ambil risiko tinggi kerugian wang anda. FAHAM

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. Baca lebih lanjut

Aduan

Prosedur Aduan Pelanggan

Kami, Phoenix Limited, telah menerima pakai prosedur aduan ini bagi memastikan aduan yang mungkin timbul daripada perhubungan kami dilayan secara adil dan tepat pada masanya. Syarikat diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles dengan nombor lesen: SD113. Nombor pendaftaran Phoenix LTD ialah 8430083-1.

1. Mengemukakan Aduan anda

Jika anda ingin mengemukakan aduan kepada syarikat, sila isi dan serahkan borang aduan (klik pada pautan di bawah). Harap maklum bahawa Syarikat berhak untuk tidak menerima aduan yang dikemukakan melalui sebarang cara atau kaedah lain (iaitu telefon, dsb.). Gunakan pautan berikut untuk mengakses borang aduan.

Atau Hubungi: [email protected]

Selepas aduan anda telah dilengkapkan dan diserahkan dengan betul, Jabatan Pematuhan Syarikat akan memproses dan menyemak aduan anda dan menghubungi anda dengan sewajarnya.

2. Memperakui Aduan anda

Kami akan memperakui penerimaan aduan anda dalam tempoh lima (5) hari dari penerimaan aduan anda dan memberikan anda nombor rujukan unik bagi aduan anda. Nombor rujukan unik hendaklah digunakan dalam semua hubungan masa hadapan anda dengan Syarikat dan Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) berhubung aduan khusus.

3. Pengendalian Aduan anda

Sebaik sahaja kami mengakui penerimaan aduan anda, kami akan menyemaknya dengan teliti, menyiasat keadaan sekeliling aduan anda dan akan cuba menyelesaikannya tanpa kelewatan yang tidak wajar. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk menyiasat aduan anda dan memberikan anda hasil siasatan kami dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh anda menyerahkan aduan anda kepada kami. Semasa proses penyiasatan, kami akan memaklumkan anda tentang proses pengendalian aduan anda. Salah seorang pegawai kami boleh menghubungi anda secara terus (termasuk komunikasi melalui e-mel atau telefon) untuk mendapatkan, jika perlu, penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan aduan anda. Kami akan memerlukan kerjasama penuh anda untuk mempercepatkan penyiasatan dan kemungkinan penyelesaian aduan anda. Jika Aduan adalah lebih kompleks dan mengambil masa lebih lama daripada tiga puluh (30) hari perniagaan untuk diselesaikan, kami akan memaklumkan sebab kelewatan tersebut. Sila ambil perhatian bahawa untuk mempercepatkan siasatan kami memerlukan/meminta kerjasama penuh anda.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat akan menganggap aduan anda sebagai ditutup dan menghentikan siasatan yang berkaitan sekiranya anda gagal memberi maklum balas kepada pegawai kami dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penyerahan aduan anda. Apabila kami mencapai keputusan, kami akan memaklumkannya kepada anda bersama penjelasan mengenai kedudukan kami dan sebarang langkah penyelesaian yang kami ingin ambil (jika berkenaan).

phoenix logo
phoenix logo

A. Butiran Perhubungan untuk Aduan:

Apabila pertikaian antara Syarikat dan Pengadu tidak dapat diselesaikan melalui prosedur rasmi Syarikat, Pelanggan boleh mendapatkan laluan alternatif untuk mengemukakan Aduannya. Jika lanjut kepada siasatan yang dijalankan oleh Syarikat, Aduan Pelanggan ditolak oleh Syarikat dan/atau tidak diselesaikan, Pengadu boleh membuat rayuan kepada FSA, agar tindakan penguatkuasaan yang diperlukan dapat diambil. Maklumat lanjut untuk Pelanggan boleh diakses melalui laman web FSA https://fsaseychelles.sc/complaint-handling dan juga di bawah:

Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA):

Adalah wajib bagi pengadu untuk mengisi Borang Pengendalian Aduan sebelum sebarang aduan disiasat oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan.

Semua maklumat yang ditunjukkan pada borang mestilah disediakan. Borang Pengendalian Aduan, yang tersedia di laman web FSA boleh diserahkan melalui mana-mana cara berikut:

1. Alamat e-mel: [email protected]
2. Surat rasmi ditujukan ke: Ketua Pegawai Eksekutif
Dasar (Unit Maklumat & Komunikasi)
Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan
Bois De Rose Avenue
P.O Box 991, Victoria
Mahé, Seychelles
3. Dihantar terus kepada Pihak Berkuasa: Bois De Rose Avenue, P.O. Box 991, Victoria, Mahé, Seychelles
Pautan kepada borang pengendalian aduan https://fsaseychelles.sc/other-fsa-documents/complaint-form/download

Anda boleh kekalkan aduan anda dengan Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan, walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa FSA tidak mempunyai kuasa pengembalian dan oleh itu tidak menyiasat aduan individu. Adalah difahamkan bahawa hak anda untuk mengambil tindakan undang-undang kekal tidak terjejas oleh kewujudan atau penggunaan mana-mana prosedur aduan yang dirujuk di atas.