fbpx

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Tài khoản giao dịch

Giao dịch nhiều hơn, với các loại tài khoản dựa trên nhu cầu khách hàng

Bạn muốn khai thác giao dịch của mình? Giao dịch như một chuyên gia, chọn loại tài khoản giao dịch Phoenix phù hợp với bạn và “thêm gia vị” cho ý tưởng giao dịch của bạn.

Thông số Tài khoản

Đòn bẩy - Lên Tới
Mức chênh lệch (Chỉ định)
Công cụ
Giảm phí qua đêm
Gọi Ký quỹ
Dừng giao dịch
Khối lượng tối thiểu mỗi giao dịch
Khối lượng tối đa mỗi giao dịch
Bảo vệ số dư âm
Hỗ trợ miễn phí
Giáo dục giao dịch miễn phí
Tín hiệu giao dịch
Tổng quan đầy đủ về tài khoản
Đăng ký Ngay