fbpx

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm

Đơn khiếu nại

Đây là biểu mẫu bạn cần điền nếu muốn gửi khiếu nại đến Phoenix. Để được hỗ trợ hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với một trong những đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected].

Vui lòng điền vào biểu mẫu và nhấp vào nút “Gửi Khiếu nại của Bạn” bên dưới để gửi khiếu nại của bạn ngay lập tức và tự động đến Phoenix LTD. Xin lưu ý rằng Công ty có quyền không chấp nhận các khiếu nại được gửi bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương thức nào khác (ví dụ: điện thoại, v.v.).

Thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác phải được cung cấp cho Phoenix LTD nhằm mục đích điều tra và đánh giá khiếu nại của bạn. Xin lưu ý rằng biểu mẫu khiếu nại dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và không đầy đủ. Phoenix LTD có thể yêu cầu thông tin bổ sung và / hoặc làm rõ và / hoặc bằng chứng liên quan đến Khiếu nại của bạn. Ngoài ra, Phoenix LTD có thể yêu cầu bạn gửi lại biểu mẫu khiếu nại mới nếu họ tin rằng bạn đã hoàn thành và / hoặc làm sai lệch biểu mẫu khiếu nại của mình.

Phoenix LTD sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn trên cơ sở thiện chí, công bằng và thực hiện các biện pháp phù hợp với thông lệ thị trường.

Phoenix LTD Client Complaint Form

Part I. Client Details

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

Part II. Complaint Details

*Please provide below the name(s) of the contact person(s) of Phoenix LTD at the time of your complaint:

*Please provide a Summary of your complaint in the space provided below. Please try to justify the disputed amount and/or include details that will facilitate the Company in investigating your complaint.

* When did the issue you are complaining about take place?

* When did you first notice that there might be a problem?

Please attach together with this form any supporting evidence to your claim that will facilitate the Company's investigation of your complaint.


*I hereby certify and confirm that to the best of my knowledge, the information furnished above is true, accurate, correct and complete.


I acknowledge that Phoenix LTD will give proper notification about my complaint within five (5) days from the receipt of my complaint and provide me with a unique reference number. The unique reference number should be used in all your future contact with the Company, the Seychelles Financial Services Authority (FSA) regarding the specific complaint. We shall make every effort to investigate your complaint and provide you with the outcome of our investigation within thirty (30) days from today. In case additional information is required, you shall be contacted by one of our officers. If the Complaint is more complex and takes longer than thirty (30) business days to resolve, we will communicate the reasons for the delay. Please note that in order to expedite the investigation we require/request your full cooperation. Please refer to the “Complaint Info'' page for further details on the issue. *