fbpx

CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ คุณต้องพิจารณาว่าสามารถแบกรับความเสี่ยงสูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่ เข้าใจแล้ว

CFD เป็นตราสารนี้ที่ซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ อ่านเพิ่มเติม

วันหมดอายุของ CFD

เปลี่ยนวันหมดอายุของ CFD ไปเป็นข้อได้เปรียบ

เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของคุณผ่านกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง และติดตามแผนการซื้อขายของคุณโดยคำนึงถึงวันหมดอายุที่สำคัญของ CFD นอกจากนี้ Phoenix จะไม่ทบตำแหน่งที่เกินกำหนด ดังนั้น ตำแหน่งทั้งหมดที่ยังคงเปิดอยู่หลังจากหมดอายุจะปิดโดยอัตโนมัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางด้านล่าง

ตราสาร

USOIL.f
UKBRNT.f
NGAS.f