fbpx

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Należy zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. ROZUMIEM

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Więcej informacji

Formularz skarg

Jest to formularz, który musisz wypełnić, jeśli chcesz złożyć skargę do Phoenix. Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu tego formularza, skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta pod numerem [email protected].

Wypełnij formularz i kliknij przycisk „Złóż skargę” poniżej, aby od razu i automatycznie przesłać skargę do Phoenix LTD. Informujemy, że Firma zastrzega sobie prawo do nieuznawania skarg złożonych w inny sposób (np. telefonicznie itp.).

Należy podać Phoenix LTD pełne, aktualne i dokładne informacje w celu rozpatrzenia i oceny skargi. Prosimy pamiętać, że poniższy formularz skargi ma charakter orientacyjny i niewyczerpujący. Phoenix LTD może zażądać dodatkowych informacji i/lub wyjaśnień i/lub dowodów dotyczących Twojej skargi. Co więcej, Phoenix LTD może poprosić Cię o ponowne przesłanie nowego formularza skargi, jeśli uzna, że został on sfałszowany lub wypełniony nieprawidłowo.

Phoenix LTD podejmie starania, aby rozwiązać Twoją skargę w dobrej wierze, na zasadzie słuszności i podejmując działania zgodne z praktykami rynkowymi.

Phoenix LTD Client Complaint Form

Part I. Client Details

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

Part II. Complaint Details

*Please provide below the name(s) of the contact person(s) of Phoenix LTD at the time of your complaint:

*Please provide a Summary of your complaint in the space provided below. Please try to justify the disputed amount and/or include details that will facilitate the Company in investigating your complaint.

* When did the issue you are complaining about take place?

* When did you first notice that there might be a problem?

Please attach together with this form any supporting evidence to your claim that will facilitate the Company's investigation of your complaint.


*I hereby certify and confirm that to the best of my knowledge, the information furnished above is true, accurate, correct and complete.


I acknowledge that Phoenix LTD will give proper notification about my complaint within five (5) days from the receipt of my complaint and provide me with a unique reference number. The unique reference number should be used in all your future contact with the Company, the Seychelles Financial Services Authority (FSA) regarding the specific complaint. We shall make every effort to investigate your complaint and provide you with the outcome of our investigation within thirty (30) days from today. In case additional information is required, you shall be contacted by one of our officers. If the Complaint is more complex and takes longer than thirty (30) business days to resolve, we will communicate the reasons for the delay. Please note that in order to expedite the investigation we require/request your full cooperation. Please refer to the “Complaint Info'' page for further details on the issue. *